Pumi wpisany do rejestru FCI pod liczbą 56b. Pod względem budowy podobny jest do puli, lecz kosmaty, o uszach stojących lub-półstpjących i prostym ogonie. Hodowany bywa raczej tylko na wsi jako pomocnik pasterza przy wypasie trzody chlewnej. Jest żywszy niż puli i nieco głośniejszy. Mudi, zgłoszony przez Węgrów i wpisany do rejestru FCI pod liczbą 238a, jest również kosmaty. Rasa ta prawdopodobnie występuje tylko na wsi. W amatorskiej hodowli nie jest raczej spotykana i rzadko reprezentowana na wystawach.